Master John Hus Mistr Jan HUS Magister Johannes Hus
 

  JEZU KRISTE, ŠTĚDRÝ KNĚŽE  
 

Jistebnický kancionál, 1420

 
  jksk23.jpg (17900 bytes)  
 

M. Jan Hus

 

 

2. Ty jsi v světě bydlil s námi, / tvé tělo trpělo rány / za nás, za hříšne křest'any / z tvé milosti.

3. Tys ráčil v nás přebývati, / chléb vezdejší chtěls náš býti, / chtě nás tudy obživiti / z tvé rnilosti.

4. Ó tvá dobroto důstojná, / ó k nám milosti přehojné! / Dáváš nám bohatství mnohá / z své rnilosti.

5. Dals krev z těla vycediti, / daváš v užitku ji píti, / chtě nás tudy obživiti / z své milosti.

6. Věrně se nám ve všem dáváš, / rnilosti k nám svou plapoláš, / sobě nás tak za vzácné máš, / z své milosti.

7. Ráčils nás sám zastoupiti, / život svůj pronaložiti, / tak večnou smrt zahladiti / z své milosti.

8. Draze's jistě nás vykoupil, / pro nás mra, svou duši pustil, / a tak nám věrně posloužil / z své milosti.

 

 9. Ó tvá milosti k nám silná, / ach běda, kdož tebe nedbá, / než jinam o milost běhá / z své slepoty.

10. O křest'ané, z bludu vstaňme, / dary dobré nám poznejme, /
k Synu Božímu chvátejme, / k té milosti.

11. Kriste, pro nás umučený, / zsinalý a zohavený, / nám vždy milý bud' a ctěný / z své milosti.

 

12. Chvalme Ježíše milého, / pro nás zde potupeného, / život večný máme z něho / z též milosti.

 

13. Jím zlého budem zbaveni, / ve všech ctnostech rozhojněni, / v život večný uvedeni / z téz milosti.

 

14. Budiž chvála Bohu, Otci / i Synu jeho též moci, / Duchu jeho rovné moci / z též milosti.

 

15. Jakož byla od věčnosti, / budiž na věky v radosti / mezi námi bez žalosti / z té milosti.

prev HOME nxt